երազահան Տափակ Կուրծք

Երազահան Տափակ Կուրծք

Երազահան Տափակ Կուրծք

Երազում տափակ կուրծք տեսնել նշանակում է – Զայրութիվն եվ անկարգութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.