երազահան վաճառական

Երազահան Վաճառական: Erazahan Vajarakan

Երազահան Վաճառական

Երազում վաճառական տեսնել նշանակում է – Գողութիվն եվ դատավարութիվն է:

Վաճառական – [ածական] Մասնավոր առևտրով զբաղվող:
2. Առևտրի հետ կապված, առևտրին հատուկ՝ վերաբերող:
3. Առևտրական հակումներ՝ ընդունակություններ ունեցող և առևտրով զբաղվող: Վաճառական ազգ.:
4. (փոխաբերական) Առևտրականի հոգեբանություն ու մտայնություն ունեցող:
5. [գոյական] Առևտրական:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *