Erazahan Srti Cav

Երազահան Սրտի Ցավ: Erazahan Srti Cav

Երազահան Սրտի Ցավ

Երազում սրտի ցավ զգալը կանխատեսում է անհանգստություն կամ հարազատի համար ապրումներ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *