erazahan srbapatker

Երազահան Սրբապատկեր: Erazahan Srbapatker

Երազահան Սրբապատկեր

Երազում սրբապատկեր տեսնելը տխրության նշան է։

Սրբապատկերի առջև աղոթելը թեթևության, տխրության, մխիթարանքի, աջակցման նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.