երազահան սրբագիր

Երազահան Սրբագրիչ: Erazahan Srbagrich

Երազահան Սրբագրիչ

Երազում սրբագրիչ տեսնել նշանակում է – Անսպասելի պաշտպանութիվն:

Սրբագիր – Տպարանի կամ հրատարակչության աշխատող, որ զբաղվում է սրբագրությամբ:
2. [ածական] Սրբագրված, սրբագրության ենթարկված:
3. (փոխաբերական) Սրբազան գրերով գրված: Սրբագիր մատյան:
4. (փոխաբերական) Սրբազան գրերով գրող, սրբազան բաներ գրող:

Leave a Reply

Your email address will not be published.