երազահան սպիտակ պատմուճան

Երազահան Սպիտակ Պատմուճան

Երազահան Սպիտակ Պատմուճան

Երազում սպիտակ պատմուճան տեսնել նշանակում է  – Բարութիվն, համբերութիվն եվ զգաստութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.