երազահան սպեղանի

Երազահան Սպեղանի: Erazahan Spexani

Երազահան Սպեղանի

Սպաղանին երազում – Հիվանդութիվն կը նշանակէ:

Սպեղանի – Վերքը բուժելու մածուցիկ դեղամիջոց:
2. (փոխաբերական) Ամոքիչ՝ սփոփիչ միջոց

Leave a Reply

Your email address will not be published.