երազահան սան ունենալ

Երազահան Սան Ունենալ

Երազահան Սան Ունենալ

Երազում սան ունենալ նշանակում է – Զոհողութիվն չի յուսացուած անձի մը կողմէ:

Սան – Երեխան՝ մանուկը իր սնուցողի և խնամողի համար (ոչ ծնողների): Դայակը հոգով կապված Էր իր սանի հետ:
2. Որևէ ուսումնական հաստատության սովորող կամ շրջանավարտ (աշակերտ, ուսանող), որևէ ուսումնական հաստատությունում իր կրթությունն ստացած (ստացող) անձը՝ այդ հաստատության համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published.