երազահան սահանք

Երազահան Սահանք: Erazahan Sahanq

Երազահան Սահանք

Սահանքը երազում – Կը նշանակէ անզսպելի կիրքեր եվ մոլութիվն:

Սահանք – Թեք մակերևույթով դեպի ցած ընթացող ջրի սրընթաց հոսանք:
2. Առհասարակ՝ ջրի արագընթաց հոսանք և ջրապտույտներ, հորձանուտ, հորձանահոս ջուր:
3. Գետի այն տեղը, որտեղ այդպիսի հոսանք կա:

Leave a Reply

Your email address will not be published.