Erazahan Salor Bajanel

Երազահան Սալոր Բաժանել: Erazahan Salor Bajanel

Երազահան Սալոր Բաժանել

Երազում սալոր բաժանել նշանակում է – Դրամ պիտի գտնես կամ առողջութեան նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.