Erazahan Sag

Երազահան Սագ: Erazahan Sag

Երազահան Սագ

Երազում սագ տեսնել ըստ Erazahan.info -ի նշանակում է – Ձախավեր ընթացք, երբեմն ամուսնական համերաշխ կեանք:

ժամանկակից Երազահան Սագ

Երազում սագ տեսնելը նշանակում է հիմարություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published.