Erazahan Jrhor

Երազահան Ջրհոր: Erazahan Jrhor

Երազահան Ջրհոր

Երազում ջրհոր տեսնել Ըստ Erazahan.info -ի  նշանակում է – Քրտնաջան աշխատանքով վաստակ եվ շահ:

Ժամանակակից Երազահան Ջրհոր

Երազում ջրհոր տեսնելն աղքատներին և կարիքավորներին երջանկություն և բարեկեցություն է կանխատեսում։

Երազում բարձրորակ ջրհոր տեսնելը ուշադրության և նվերներ ստանալու նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.