Erazahan Jurn Ynknel

Երազահան Ջուրն Ընկնել: Erazahan Jurn Ynknel

Երազահան Ջուրն Ընկնել

Երազում ջուրն ընկնել նշանակում է  – Ձեզ հալածողները պիտի պարտուին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.