երազահան պողպատ ծախել

Երազահան Պողպատ Ծախել

Պողպատ ծախել երազում նշանակում է – Ժառանգութիվն, անյուսալի տեղէ մը գալիք օգնութիվն:

Պողպատ – Ածխածնի հետ երկաթի միահալվածքը ներկայացնող արծաթա-գորշագույն կռելի պինդ մետաղ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.