երազահան պողպատ գնել

Երազահան Պողպատ Գնել

Պողպատ գնել երազում նշանակում է – Առեվտրական լավ գործ:

Պողպատ – Ածխածնի հետ երկաթի միահալվածքը ներկայացնող արծաթա-գորշագույն կռելի պինդ մետաղ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.