Erazahan Partq Anel

Երազահան Պարտք Վերադարձնել

Երազահան Պարտք Վերադարձնել

Երազում պարտք վերադարձնել նշանակում է – Շահույթ, եկամտաբեր գործարք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *