Erazahan Parel

Երազահան Պարել: Erazahan Parel

Երազահան Պարել

Երազում պարել նշանակում է  – Խոսքերդ լավ, բայց գործի մէջ թոյլ ես:

Ժամանակակից Երազահան Պարել

Երազում ձեր տանը ձեր հարազատների հետ պարելը նշանակում է բարեկեցություն և հարստություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published.