Erazahan Parahandes

Երազահան Պարահանդես: Erazahan Parahandes

Երազահան Պարահանդես

Երազում պարահանդես տեսնել կամ պարահանդեսին մասնակցել նշանակում է  – Ամուսնութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Պարահանդես

Երազում պարահանդեսում պարելը նշանակում է, որ ձեր թեթևամտությունը հիասթափության կհանգեցնի։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *