Erazahan Paterazm

Երազահան Պատերազմ: Erazahan Paterazm

Երազահան Պատերազմ

 Երազում պատերազմ տեսնել ըստ Erazahan.info -ի նշանակում է – Սիրականդ կամ սիրուհիդ ուրիշ մը գտած է:

Ժամանակակից Երազահան Պատերազմ

Պատերազմը երազում վեճի եվ անախորժության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.