երազահան Պալատում Ապրել

Երազահան Պալատում Ապրել

Երազահան Պալատում Ապրել

Պալատում ապրել երազում նշանակում է  – Տխրութիվն, ձանձրոյթ:

Պալար – Առողջութեան նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.