erazahan vorsordutyun

Երազահան Որսորդության Գնալ Անզեն

Երազահան Որսորդության Գնալ Անզեն

Երազում անզեն որսրդության գնալ նշանակում է – Կատարեալ երջանկութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.