erazaahn vostikan

Երազահան Ոստիկան: Erazahan Vostikan

Երազահան Ոստիկան

Երազում ոստիկան տեսնել նշանակում է  – Թշնամիդ անպաշտպան վիճակէդ կօգտուի:

Leave a Reply

Your email address will not be published.