erazahan voski

Երազահան Ոսկի: Erazahan Voski

Երազահան Ոսկի

Երազում ոսկի տեսնել նշանակում է  – Ցավ, նախանձ եվ ատելութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Ոսկի

Երազում ոսկե սպասք տեսնելը, նրանից օգտվելը հարստության և մեծարանքի նշան է։

Ոսկե շղթաների, սրբապատկերների մասին երազ տեսնելը խաբեության, քծնանքի, նախազգուշացման նշան է:

Ինչպես նաեվ՝

Ոսկե Դրամ

Ոսկե Շղթա

Ոսկե Թագ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *