Erazahan Shuka

Երազահան Շուկա: Erazahan Shuka

Երազահան Շուկա

Երազում շուկա տեսնել ըստ Erazahan.info – ի նշանակում է  – Անսպասելի լուրի կամ ինչքի կորուստ, երբեմն ստացում:

Ժամանակակից Երազահան Շուկա

Երազում հեռվից շուկան տեսնելը նշանակում է նորություններ ստանալ, որոնք ձեզ անհանգստություն կպատճառեն։

Leave a Reply

Your email address will not be published.