erazahan shaqar

Երազահան Շաքար Բաժանել

Երազահան Շաքար Բաժանել

Երազում շաքար կամ շաքարավազ բաժանել նշանակում է – Շուտով կնքահայր պիտի ըլլաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published.