erazahan shun

Երազահան Շան Հետ Խաղալ

Երազահան Շան Հետ Խաղալ

Երազում շան հետ խաղալ նշանակում է – Ավեր եվ ագահութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.