erazahan nsheni

Երազահան Նուշի Ծառ: Erazahan Nsheni

Երազահան Նուշի Ծառ

Երազում նուշի ծառ տեսնել նշանակում է – Դժուարութեամբ ստացուելիք գոհութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *