Erazahan Noji

Երազահան Նոճի: Erazahan Noji

Երազահան Նոճի

Երազում նոճի տեսնել նշանակում է – Անկեղծ վշտակցութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Նոճի

Հիվանդ ես մելամաղձությամբ, սակայն երազդ կանխագուշակում է, որ շուտով հանդիպես պիտի սիրո և պիտի ցրվի մելամաղձությունդ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *