Erazahan Nav

Երազահան Նավ: Erazahan Nav

Երազահան Նավ

Երազում նավ տեսնել նշանակում է – Հեռավորդ հիվանդ է:

Ժամանակակից Երազահան Նավ

Նավերի մասին երազները փոփոխության նշան են, նավերը հանդիսանում են երազանքների իրականացման խորհրդանիշ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *