Erazahan Mat

Երազահան Մատ: Erazahan Mat

Երազահան Մատ

Երազում աջ ձեռքի մատներ տեսնելը նշանակում է արական սեռի բարեկամներ, իսկ ձախ ձեռքի մատներ տեսնելը իգական սեռի բարեկամներ։

Երազում տեսնել, որ ձեր մատները գեղեցիկ են, նշանակում է ձեր ցանկությունները կիրականանան։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *