erazahan mahamerdz hivand

Երազահան Մահամերձ Հիվանդ

Երազահան Մահամերձ Հիվանդ

Երազում մահամրձ հիվանդ տեսնել նշանակում է – Յոյսերու վերակենդանացում:

Leave a Reply

Your email address will not be published.