erazahan jojanak

Երազահան Ճոճանակ

Երազահան Ճոճանակ

Երազում ճոճանակ տեսնելը անկայունության, թեթևամտության և ուրախության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *