Erazahan Jnjxuk

Երազահան Ճնճղուկ: Erazahan Jnjxuk

Երազահան Ճնճղուկ

Երազում ճնճղուկ տեսնել նշանակում է – Սիրոյ մեջ պիտի յաջողիս:

Ժամանակակից Երազահան Ճնճղուկ

Երազում ճնճղուկ տեսնելը անհանգստության, հոգսերի և կասկածանքի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *