Erazahan Jexq

Երազահան Ճեղք. Erazahan Jexq

Երազահան Ճեղք

Երազում ճեղք տեսնելը կորստի, հիասթափության նշան է։

Երազում ճեղքով նայելը նշանակում է գաղտնիքի կամ կասկածի բացահայտում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *