Erazahan Janj

Երազահան Ճանճ. Erazahan Janj

Երազահան Ճանճ

Երազում ճանճ  տեսնել նշանակում է – Գործէդ ձաձրացած ես, զգոյշ եղիր, ապա թե ոչ կը վռնտուիս եթե լավ չնայիս:

Ժամանակակից Երազահան Ճանճ

Երազում ճանճեր տեսնելը վնասի, անհանգստությունների ևկորստի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *