Erazahan Dzncaxik

Երազահան Ձնծաղիկ: Erazahan Dzncaxik

Երազահան Ձնծաղիկ

Ձնծաղիկը վերածննդի, նոր հույսերի, մխիթարանքի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *