Երազահան Ձեռագիր Թղթատել

Երազահան Ձեռագիր Թղթատել

Երազահան Ձեռագիր Թղթատել

Ձեռագիր թղթատել երազում նշանակում է – Յուսալից ապագայ, փայլուն ծրագիրներ:

Ձեռագիր թղթատել – Գրքի թերթերը իրարից բաժանել՝ անջատել

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *