Երազահան Ձաղկել Մեկին

Երազահան Ձաղկել Մեկին

Երազահան Ձաղկել Մեկին

Երազում ձաղեկել մեկին – Պիտի յանդիմանուիս կը նշանակէ:

Ձաղկել – Ծեծել (ճիպոտով, մահակով, մտրակով), խարազանել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *