Erazahan Hovhar

Երազահան Հովհար: Erazahan Hovhar

Երազահան Հովհար

Երազում հովհար տեսնել նշանակում է – Հակառակութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Հովհար

Երազում հովհար տեսնելը նշանակում է, որ ձեր թեթևամիտ վարքը ձեզ մեծ վնաս կպատճառի։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *