Երազահան Հոգաբարձու

Երազահան Հոգաբարձու: Erazahan Hogebarcu

Երազահան Հոգաբարձու

Երազում հոգեբարձու տեսնել նշանակում է – Որպէս թէ հոգ թեթեվցնող բայց յաճախ հոգ բարդող, ավելցնող է:

Հոգեբարձու – Հոգ՝ խնամք տանող, հոգածու, խնամակալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *