erazahan hxiutyun

Երազահան Հղիություն: Erazahan Hxiutyun

Երազահան Հղիություն

Հղիության մասին երազը կանխատեսում է նոր ծրագրերի հետ կապված խնդիրներ։

Եթե կինը երազում հղի է, նշանակում է նա շուտով իրոք կարող է երեխա ունենալ:

Եթե քնաց կինը իրականում հղի , ապա բարեհաջող կծննդաբերի:

Եթե տղամարդն է երազում հղի, նշանակում է նա ցանկանում է իր սիրելի կնոջից երեխա ունենալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *