Erazahan Hetq

Երազահան Հետք: Erazahan Hetq

Երազահան Հետք

Երազում ինչ որ իրի կամ առարկայի վրա հետք տեսնելը ամոթի, անարգանքի, քննադատության կամ նորության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *