erazahan kitroni car

Երազահան Կիտրոնի Ծառ

Երազահան Կիտրոնի Ծառ

Երազում բերքով լի կիտրոնի ծառ տեսնելը խանդի կամ նախանձի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *