erazahan kendau cnndaberutyun

Երազահան Կենդանու Ծննդաբերություն

Երազահան Կենդանու Ծննդաբերություն

Երազում կենդանու ծննդաբերություն տեսնել նշանակում է – Լավ կամ վատ անոնց գոյնին նայելով (արու սեռը միշտ լավ է:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *