Erazahan Kartofil

Երազահան Կարտոֆիլ: Erazahan Kartofil

Երազահան Կարտոֆիլ

Երազում կարտոֆիլ տեսնելը նշանակում է, որ դժվար ժամանակներ են սկսվում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *