erazahan car

Երազահան Կաղնու Ծառ

Երազահան Կաղնու Ծառ

Երազում կաղնու ծառ տեսնել նշանակում է –Հարստութիվն, երկարակեցութիվն եվ շահ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *