Erazahan Kaxard

Երազահան Կախարդ: Erazahan Kaxard

Երազահան Կախարդ

Երազում կախարդ տեսնել նշանակում է – Անյուսալի պատահարներ, դեպքէր:

Ժամանակակից Երազահան Վհուկ

Երազում վհուկ տեսնելը վեճերի կամ բամբասանքների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *