erazahan xachmeruk

Երազահան Խաչմերուկ: Erazahan Xachmeruk

Երազահան Խաչմերուկ

Երազում խաչմերուկ տեսնելը նշանակում է գործերում ճգնաժամ։

Եթե դուք անցել եք խաչմերուկը կամ շրջանցել այն, ապա դուք հաջողությամբ կհաղթահարեք առաջացած դժվարությունները։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *