erazahan xand

Երազահան Խանդ: Erazahan Xand

Երազահան Խանդ

Երազում խանդը կանխատեսում է վեճեր, իսկ սիրահարների համար հիասթափություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *