erazahan shish

Երազահան Լեցուն Շիշ: Erazahan Lecun Shish

Երազահան Լեցուն Շիշ

Երազում լեցուն շիշ տեսնել նշանակում է – Ուրախ կեանք եվ շահ:

Ժամանակակից Երազահան Լի Շիշ

Երազում լի շշից խմելը երեկույթի հրավերի, ուրախության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.